My website
info@chatocollege.ac.tz - 0767638495

CHATO COLLEGE OF HEALTH SCIENCES AND TECHNOLOGY

Our Motto : Commitment to success, P.O.BOX 73 CHATO GEITA

FEE STRUCTURE FOR OUR INSTITUTE

General Appearance of fee

GENERAL FEE STRUCTURE 2020/2021

Na

AINA YA MALIPO

KIASI    (Tsh.)

1

Ada ya mafunzo (Tuition fees)

2,000,000/=

2

Gharama ya bweni (Hostel fees)kwa mwaka

300,000.00

3

Ukaguzi wa viwango vya ubora (NACTE QUALITY ASSURANCE FEE)

15,000.00

4

Fedha ya kitambulisho

10,000.00

5

Fedha ya T-Shirt

20,000.00

6

Ada ya Vitabu na maktaba

50,000.00

7

Ada ya maktaba ya Computer

50,000.00

8

Mchango wa umoja wa wanafunzi(Student union fees)

10,000.00

9

Malipo ya Bima ya Afya (NHIF)kwa wasiokuwa na kadi ya bima ya Afya tu

54,000.00

10

Gharama ya mtandao (Internet services for e-books)

50,000.00

11

Fedha ya chakula kwa mwaka (unaweza kulipa awamu mbili au tatu

700,000.00

 

JUMLA KUU PAMOJA NA CHAKULA

3,259,000.00

 

NB;Malipo yamegawanywa kwa awamu tatu na pia unaweza kuomba ukalipa kadri utakavyoruhusiwa na uongozi,mzazi akiambiwa na mtoto wake kuwa kuna malipo yanahitajika nje ya ainisho hili apige simu chuoni na haturuhusu kumtumia mtoto fedha bila mpangilio ili kuepusha tabia zisizoridhisha